บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำกัด

0-2981-9088, 09-3584-8011
sale@ecoscientific.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

COD/BOD Online analyzer

ตราสินค้า :  อีโคไซแอนทิฟิค
คำค้นสินค้า :  COD/BOD Online analyzer
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ําด้วยค่า COD/BOD แบบออนไลน์ นี้ ภายใต้การควบคุมดูแลของสภา อุตสาหกรรมไทย (FTI) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW)

เครื่องวิเคราะห์นี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบค่า COD ของ ตัวอย่างน้ํา โดยใช้โพแทสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent ) ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและยอมรับกันทั่วไป กระบวนการวิเคราะห์ จะไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงด้านมลพิษ

เครื่องวิเคราะห์จะวัดค่า COD/BOD ของตัวอย่างน้ําอย่างต่อเนื่องทุกๆ 30 นาที และส่ง ค่าที่วัดได้ไปพร้อมกับข้อมูลอัตราการไหลของน้ําเสียที่ปล่อยออกมา และพลังงานที่ใช้ในการบําบัดน้ํา เสีย (KWH) โดยส่งออนไลน์ไปยังเซิร์บเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Server) ตามกฎ ข้อบังคับของกรมโรงงานฯ


บริษัท อีโคไซแอนทิฟิค จำกัด
ที่อยู่ : 99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 0-2981-9088, 09-3584-8011
แฟกซ์ : 0-2981-9084
Line ID : eco55
พิกัด : 13.88786 , 100.575964