แคตตาล็อกออนไลน์

COD Set COD (ISO 15705:2002) COD Photometer

หมวดหมู่สินค้า :  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ตราสินค้า :  LOVIBOND
คำค้นสินค้า :  COD Set COD (ISO 15705:2002) COD Photometer
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา
 • ST-COD sealed tubes ready for use
 • Suppression of chloride interference
  up to 1000 mg/l (LR & MR)
  up to 10000 mg/l (HR)
 • Mercury free tube tests, in absence of chloride interference
 • 3 ranges:
    Low range: 0 - 150 mg/l, meets ISO 15705:2002
    Middle range: 0 - 1500 mg/l, meets ISO 15705:2002
    High range: 0 - 15000 mg/l
การใช้งาน

-  Waste water

-  Municipal and industrial wastewater treatment plants